AkzoNobel named Walmart's primary paint supplier

STRONGSVILLE, Ohio AkzoNobel announ