Giant-Carlisle to open first Philadelphia store

PHILADELPHIA — Giant-Carlisle plans to op