Shop.org co-founder takes expertise to Monetate

PHILADELPHIA  -- Elaine Rubin, a retail in